Werknemersverzekeringen (als u personeel in dienst heeft)

Als werkgever dient u in elk geval het loon van uw zieke werknemer gedurende de eerste twee jaar door te betalen waarbij het gebruikelijk is het eerste jaar 100% en het tweede jaar 70% van het salaris te betalen. Andere afspraken binnen het wettelijke kader zijn overigens wel mogelijk (tenzij er een verplichte CAO is).  U kunt vrijwillig nog 10 jaar extra verantwoordelijk zijn voor de begeleiding en uitkering van/aan de arbeidsongeschikte werknemer.

Maar ook op andere punten doet u er goed aan om uw secundaire arbeidsvoorwaarden goed te regelen. Denk hierbij aan:

  • voorzieningen bij arbeidsongeschiktheid zoals WIA hiaat of een voorziening voor werknemers die een inkomen hebben boven de WIA inkomensgrens
  • nabestaandenpensioen
  • oudedagspensioen


Hoe zijn we u van dienst?
Veel werkgevers vinden de werknemersverzekeringen lastig. Ingewikkelde wetgeving (zoals de WIA en pensioenwetgeving) die bovendien zeer frequent wijzigt. Een goed advies is dan geboden. Vaak doen we dit samen of in overleg met uw accountant. Hoeveel risico kunt u dragen? Hoe beheerst u de kosten maar ook de administratieve lasten?  Welke risico’s kunnen beter in combinatie verzekerd worden, welke juist niet? Welke producten zijn er op de markt en hoe is de administratieve afhandeling van een verzekeraar? Welke ondersteuning kan een verzekeraar bieden bij reďntegratie? Graag wenden we onze kennis en ervaring aan om u optimaal te begeleiden.