Een prima pensioen

Uit onderzoek blijkt dat de helft van de Nederlanders geen idee heeft van zijn pensioensituatie. Daar brengen wij graag verandering in. Na een uitgebreide analyse van uw financiële situatie geven wij u een gedegen advies over het al dan niet afsluiten van een aanvullende voorziening. We geven heldere uitleg over diverse mogelijkheden en de bijbehorende voor- en nadelen.

Er zijn verschillende soorten pensioenen:

  • oudedag
  • nabestaanden
  • arbeidsongeschiktheid

De overheid biedt een basisdekking. Vaak vult de werkgever deze dekking aan en kunt u zelf ook voor een aanvulling zorgen.

  Overheid Werkgever Eigen aanvullingen
Oudedag AOW Pensioen Lijfrente (verzekeraar)
Lijfrente (bancair)
Spaargeld
Kapitaalverzekering
Onroerend goed
Nabestaanden ANW Pensioen Lijfrente (verzekeraar)
Spaargeld
Kapitaalverzekering
Onroerend goed
Arbeidsongeschiktheid WIA WIA - gat Eigen verzekeringen
Spaargeld
Kapitaalverzekering
Onroerend goed