Uw zorgverzekering per 1 januari 2022

In de afgelopen jaren zijn de gemiddelde premies van de zorgverzekering gestegen. Dit komt onder andere door de vergrijzing en de hogere (salaris)kosten in de zorg. Ook de Coronacrisis heeft invloed gehad op de premies omdat verzekeraars minder reserves hebben.

Wat worden de premies en voorwaarden in 2022? Dat is op dit moment nog niet bekend. Hou deze pagina in de gaten, we werken deze gedurende de rest van het jaar bij.

Na prinsjesdag (21-09-2021) weten we de rekenpremie van de basisverzekering en wat de veranderingen in de basisverzekering zijn.

Wat weten we al?

  • De zorgtoeslag gaat omhoog. Voor 1 persoon + € 36 per jaar en voor een gezin + € 40 per jaar.
  • De premie van de basisverzekering stijgt in 2022 met € 31 per jaar. Dit heeft het kabinet berekend. Het is aan de zorgverzekeraars om de definitieve premie te berekenen.
  • Het eigen risico zal niet omhoog gaan.
  • Nationale-Nederlanden wijzigt per 1 januari 2022 de hoogte van de vergoedingen in de basisververzekering voor niet-gecontracteerde geestelijke gezondheidszorg (GGZ), wijkverpleging (thuiszorg) en fysio- en oefentherapie. Maakt u vanaf 1 januari 2022 gebruik van niet-gecontracteerde zorgverleners, dan wordt 75% vergoed, maar nooit meer dan het maximumtarief.