Zorgverzekering per 1 januari 2020

  • DSW heeft als eerste zorgverzekeraar de premie voor 2020 bekend gemaakt. De premie voor de basisverzekering wordt € 118 per maand. Dit is een verhoging van € 6 per maand ten opzichte van 2019.
  • Het kabinet verwacht dat de premie voor de zorgverzekering in 2020 met zo'n € 3 per maand zal stijgen. Het gaat hier alleen om de basisverzekering. Uiteindelijk zijn het de zorgverzekeraars die de definitieve premie bepalen.
  • Per 1 januari 2020 is er een lagere maximale collectiviteitskorting. De overheid heeft besloten om de maximale korting te verlagen van 10% naar 5%.
  • Het eigen risico blijft onveranderd € 385.
  • Ook zijn er wijzigingen in de basisverzekering. Enkele aanpassingen zijn:
    • Vanaf 1 januari 2020 vergoedt de basisverzekering ook de zorg die de specialist ouderengeneeskunde en de arts verstandelijk gehandicapten verlenen. Deze zorg valt wel onder het eigen risico. Met deze maatregel wil het kabinet de druk op huisartsen en wijkverpleegkundigen in de eerste lijn verminderen. 
    • Soms moeten patiënten ver reizen voor een ziekenhuisbehandeling. Het kan dan minder belastend zijn om in de buurt van een ziekenhuis te overnachten in plaats van elke dag heen en weer te reizen. Gaat het om een ziekenhuisbehandeling van ten minste 3 dagen achter elkaar? Dan vergoedt de basisverzekering vanaf 1 januari 2020 maximaal € 75 per overnachting in plaats van de vergoeding voor zittend ziekenvervoer.